Arhīva pakalpojumi

Plaukti12

Elektronisko dokumentu apstrāde

scanning31

Citi arhīva pakalpojumi

shredding21

Elektronisko dokumentu apstrāde

Elektroniskie dokumenti
Arhīvā pielietojamās informāciju tehnoloģijas

SIA RIATech arhīvā glabājamo dokumentu uzskaitei un darbību reģistrācijai tiek izmantota licencēta sistēma M-FILES, kuras priekšrocības ir sekojošas:

- Integrācija Windows vidē. Lietotāja interfeiss līdzinās tradicionālajai Windows programmatūrai, līdz ar to nav nepieciešama lietotāju īpaša apmācība

- Hierarhiska dokumentu apskate. Elektroniska dokumentu vīzēšanas iespēja

- Drošība. Dokumentu lietošanas tiesības var piešķirt katram dokumentam vai dokumentu veidam

- Ātrmeklēšana. Iespēja meklēt pēc dokumenta satura vai tā parametriem

- Atbalsta visas Windows programmas. M-Files izmanto standarta komandas un atbalsta visus failu tipus. Iespējams saglabāt tieši no Windows programmas, jo M-Files komandas ir integrētas Windows vidē (piemēram, saglabāt tieši no Ms Excel)

- Lietošana datortīklā un ārpus tā. Iespēja lietot arī tad, kad nav piekļuve datortīklam. Automātiska servera sinhronizācija, neierobežota piekļuve, atbalsts Linux un Macintosh lietotājiem

  • Datu integrācija citās sistēmās

Darbs klientu izveidotajās dokumentu pārvaldības sistēmās norisinās gadījumos, kad klients autorizē arhīva pārstāvi veikt noteiktas darbības saistībā ar arhīvā pieņemtajiem dokumentiem.

Dokumentu digitalizācija un darbs ar elektroniskajiem dokumentiem

RIATech arhīva sadarbības partneris dokumentu digitalizācijā ir starptautiskās kompānijas Itella Group uzņēmums OpusCapita.

OpusCapita piedāvā risinājumus:

  • jebkuru papīra dokumentu operatīvai un konfidenciālai digitalizēšanai, tos ieskenējot
  • ieskenēto dokumentu arhivēšanai un uzglabāšanai e-arhīvā
  • ērtai dokumentu piekļuvei un meklēšanai e-arhīvā

OpusCapita nodrošina milzīgo papīra arhīvu digitālo konvertēšanu un elektronisko dokumentu glabāšanu uz augsta drošības līmeņa serveriem, organizējot tiem kontrolētu piekļuvi