Arhīva pakalpojumi

Plaukti12

Elektronisko dokumentu apstrāde

scanning31

Citi arhīva pakalpojumi

shredding21

Dokumentu apstrāde

Dokumentu kārtošana un aprakstīšana

SIA RIATech ir vadošais privātais arhīvs institūciju dokumentu kārtošanā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.

Arhīva darbiniekiem uzkrāta ievērojama pieredze arī komercsabiedrību dokumentu apstrādē un kārtošanā, ņemot vērā katra uzņēmuma funkcijas un katras specifiskās nozares prasības dokumentu un arhīvu pārvaldībā.

Klientiem tiek kārtoti visi dokumentu veidi:vadības, grāmatvedības, finanšu, tehniskie, personu un citi uzņēmumu un institūciju dokumenti.

Dokumentu kārtošana sastāv no vairākiem pakalpojumu blokiem:

  • Dokumentu sistematizācija un izvērtēšana
  • Lietu veidošana
  • Dokumentu aprakstīšana
  • Īslaicīgi glabājamo dokumentu sistematizācija
  • Iznīcināmo dokumentu atlase, dokumentēšana un iznīcināšana
  • Vairāklīmeņu arhīvisko aprakstu sastādīšana un saskaņošana Latvijas Nacionālajā arhīvā

RIATech arhīva klienti: Lauku atbalsta dienests, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Veselības ministrija, Latvijas Valsts Policija, Rīgas Domes Kapitālsabiedrības, Latvijas Autoceļu uzturētāja struktūrvienības Rīgā un citās Latvijas pilsētās, Datu Valsts Inspekcija un citas institūcijas.

Tā ir klienta izvēle: uzticēt pilnu dokumentu kārtošanas ciklu vai atsevišķu bloku, bet RIATech arhīvs garantē izpildītā darba kvalitāti!