Arhīva pakalpojumi

Plaukti12

Elektronisko dokumentu apstrāde

scanning31

Citi arhīva pakalpojumi

shredding21

Dokumentu iznīcināšana

Dokumentu iznīcināšanai pastāv vairāki veidi un paņēmieni, kā to paveikt visefektīvāk un atbilstoši klienta dotajam uzdevumam.

Pamatprincips, pēc kura arhīva speciālisti klientam rekomendē dokumenta iznīcināšanas veidu, ir dokumenta saturs un tajā ietvertās informācijas nozīmīgums.

  • Īpaši konfidenciāli dokumenti, kartes un diski saskaņā ar klienta uzdevumu tiek iznīcināti tos nepārvietojot ārpus arhīva teritorijas un bez transporta iesaistīšanas. Saskaņā ar Eiropas standarta DIN 32757 prasībām tiek nodrošināts ceturtais informācijas iznīcināšanas līmenis, kas pilnībā neatgrieziniski iznicina datus
  • Arhivēšanas procesā vai glabāšanas laikā atlasītie iznīcināmie dokumenti arhīvā tiek uzkrāti aizslēdzamos drošības konteineros. Sadarbībā ar AS BAO, sertificētu pakalpojuma sniedzēju ar atzītu un ilggadīgu pieredzi dokumentu iznīcināšana, konteinerus pārvieto un dokumentus iznīcina arī atbilstoši Eiropas standarta  DIN 32757 prasībām

Ar klientu tiek saskaņots iznīcināmo dokumentu apjoms un veids, bet mēs nodrošinam kvalitatīvu darba izpildi un datu drošību visos dokumenta dzīves ciklos, kad tas ir arhīva pārziņā!